Ogólnym celem projektu ACTIVE 2 jest opracowanie zasobów szkoleniowych wspierających profesjonalistów pracujących z osobami starszymi i członkami rodzin opiekujących się osobami starszymi we wzmacnianiu funkcji poznawczych i dobrostanu osób starszych w ich życiu. Grupę docelową projektu reprezentują: trenerzy kadry socjo-zdrowotnej dla osób niesamodzielnych w instytucjach społecznych i w domu, edukatorzy, pracownicy służby zdrowia, pracownicy interwencji społeczno-społecznej.

Konsorcjum składa się z organizacji z dużym doświadczeniem w szkoleniu dorosłych ze szczególnym powiązaniem z inteligencją emocjonalną:

DACORUM COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE – Wielka Brytania (koordynator projektu)
STOWARZYSZENIE ARID – Polska
GROWTHCOOP– Hiszpania
Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje – Słowenia
Asociación de Estudios Almerienses – Hiszpania
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE – Rumunia

Projekt opiera się na trzech rezultatach pracy intelektualnej (IO), a mianowicie:

IO1: Notebooki dla trenerów

To narzędzie jest pedagogicznym i interaktywnym zasobem, który będzie wykorzystywany przez trenerów programu wraz ze starszymi użytkownikami w celu wspierania ich w utrzymaniu zdolności poznawczych, a także w zachowaniu zdrowych umiejętności społeczno-afektywnych.

IO2: Narzędzie do szkolenia osób w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej

Narzędzie to składa się z kilku materiałów szkoleniowych (modułów) na temat inteligencji wielorakiej opracowanych dla nieprofesjonalnej kadry pracującej z osobami starszymi.

IO3: Zeszyty ćwiczeń dla osób starszych wymagających opieki

Ta praca ma na celu zapoznanie osób starszych z nowymi technologiami, a także zajęcie ich umysłu i aktualizowanie ich dzięki nowym narzędziom i czynnościom.

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu ACTIVE 2 poprzez zapoznanie się ze Stroną Internetową oraz stroną projektu na Facebooku.