UE nadała priorytet promowaniu zrównoważonego rolnictwa, zwanego również rolnictwem „inteligentnym klimatycznie” i podpisała odpowiednie zobowiązania międzynarodowe. Technologie cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju inteligentniejszego, zasobooszczędnego i bardziej konkurencyjnego sektora rolnictwa. Przepaść cyfrowa między obszarami miejskimi i wiejskimi w Europie, stanowiąca barierę w realizacji tego celu, nadal istnieje, pomimo wysiłków i różnych działań UE na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych na obszarach wiejskich. Należy ponadto zauważyć, że jeśli chodzi o wstępne i ustawiczne kształcenie i szkolenie, zdecydowana większość kierowników gospodarstw rolnych w UE opiera się wyłącznie na doświadczeniu praktycznym; Uczenie się oparte na pracy (WBL) jest zatem niezbędne do osiągnięcia rozwoju umiejętności inteligentnych dla klimatu i umiejętności cyfrowych w sektorze, a z kolei programy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz programy WBL muszą zaktualizować swoją ofertę i portfolio umiejętności, aby lepiej uwzględniać klimat osób uczących się -potrzeby w zakresie szkoleń w zakresie inteligentnych i cyfrowych umiejętności oraz rozwijanie możliwości szkoleniowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników na podstawie takich kompetencji. Wyniki projektu AGRISMART będą niektórymi narzędziami do reagowania na to wyzwanie.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę

https://agri-smart.eu/