image5

Stowarzyszenie ARID było  partnerem w projekcie  w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji pt „AGRIcultural Youngsters Oriented Ultimate Training Handbook”

Projekt pt.”AGRIcultural Youngsters Oriented Ultimate Training Handbook” realizowany był w ramach programu Leonardo da Vinci przez partnerów z Turcji, Polski, Węgier, Hiszpanii, Rumunii oraz Włoch. Polskę w projekcie reprezentowało Stowarzyszenie ARID.
Projekt zakończył się 31.10.2015 roku.

Główne cele projektu pt. „AGRIcultural Youngsters Oriented Ultimate Training Handbook” to:

– Poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i przedsiębiorstw;

– Zapewnienie transferu innowacji w sektorze rolnym i stowarzyszeń rolników;

– Wspieranie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich ;

– Rozwój zatrudnienia na wsi ;

– Wspieranie „Nowych umiejętności w nowych miejscach pracy ” na obszarach wiejskich;

– Wdrożenie EQF ( European Qualification Framework ) zalecenia w szkoleniu zawodowym dla sektora rolnego;

– Dostosowanie materiałów EQF nauczania skierowanych do młodzieży

Istniejące materiały dydaktyczne zostały zrealizowane z nowych innowacyjnych studiów przypadku z Turcji , Polsce, Rumunii i Węgier , a także badań porównawczych przypadków z Hiszpanii , zostały wykorzystane do analizy porównawczej najlepszych praktyk.