image24

Stowarzyszenie ARID było partnerem w projekcie w ramach programu Erasmus + pt „Apiterapia – Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego w sektorze apiterapii” .

Celem projektu było stworzenie materiałów szkoleniowych dla inżynierów związanych z żywnością i rolnictwem, zespołów medycznych, pszczelarzy i odpowiednich grupy zawodowych na temat wykorzystania produktów pszczelarskich dla zdrowia oraz pokazanie skutków działania tych produktów. Projekt Apiterapia miał na celu również promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości dla rozwoju aktywnego obywatelstwa, zatrudnienia oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorczości społecznej), wsparcie przyszłych ścieżek edukacji i rozwoju zawodowego dla osób fizycznych, zgodnie z założeniami ich rozwoju osobistego i zawodowego; Innym celem projektu było również większenie dochodów pszczelarzy poprzez wykorzystanie produktów pszczelich w medycynie alternatywnej. Dlatego odpowiednie grupy zawodowe w sektorze powinny podnieść poziom swojej wiedzy w celu lepszego wykorzystania produktów pszczelich dla zdrowia. Grupami docelowymi są instytucje kształcenia zawodowego nauczycieli (publiczne, prywatne) ośrodków kształcenia dla dorosłych oraz instytucje związane z dokształcaniem nauczycieli szkół zawodowych (Rolnictwo, Weterynaria, Apteka) i zawodowych szkół pszczelarskich i ochrony środowiska, fundacje i ośrodki szkoleniowych. Celem projektu apiterapia było: * Tworzenie programów nauczania w oparciu o wiedze dotyczącą apiterapii i produktów pszczelich , zaktualizowanie materiałów dydaktycznych na temat produktów pszczelich w medycynie alternatywnej; * Promowanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości dla rozwoju aktywnego obywatelstwa, zatrudnienia oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorczości społecznej), wsparcie przyszłych ścieżek edukacji i rozwoju zawodowego dla osób fizycznych; * Aktualizacja i poprawa wiedzy instruktorów i związanych z nimi grup zawodowych ,fundacji i ośrodków szkoleniowych; * Zwiększenie dochodów pszczelarzy poprzez wykorzystanie produktów pszczelich w medycynie alternatywnej.