Projekt „B-LAND: Promowanie i wzmacnianie umiejętności rozwoju biznesu w społecznościach wiejskich”, 2020-1-BG01-KA202-079089
Stowarzyszenie ARID jest partnerem w nowym projekcie „B-LAND: promowanie i wzmacnianie umiejętności rozwoju biznesu w społecznościach wiejskich”, nr 2020-1-BG01-KA202-079089. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus +, Akcja Kluczowa 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, Akcja „Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego”.
Projekt jest realizowany przez sieć partnerską składającą się z siedmiu organizacji z czterech krajów europejskich: Bułgarii, Hiszpanii, Grecji i Polski i ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli / trenerów w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwój materiałów dydaktycznych z zakresu Rolnictwa, Leśnictwa i rozwoju umiejętności przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich.

Całkowity czas trwania projektu: od 01.10.2020 do 30.09.2022 (24 miesiące)


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.