Projekt BeeGen to pierwszy projekt, w którym Stowarzyszenie ARID jest liderem.

Projekt Beegen jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby pszczelarstwa europejskiego polegające na braku wystarczających zasobów młodych ludzi chcących przejmować gospodarstwa pasieczne po pszczelarzach odchodzących na emeryturę. Struktura wiekowa pszczelarzy od lat wykazuje tendencję wzrostową tzn. średni wiek pszczelarzy europejskich waha się w granicach 60-70 lat. Istnieje silna potrzeba podniesienia współczynnika sukcesji. Projekt BeeGen odpowiada właśnie na te potrzeby.

Projekt rozpoczął się 1.11.2019 roku i będzie trwał 24 miesiące. W projekcie, oprócz Stowarzyszenia ARID biorą udział również doświadczone instytucje z krajów partnerskich takie jak:

WUELS – Polska, CPIP – Rumunia, UPAT – Grecja, Growth- Hiszpania, New Edu – Słowacja.


Cele projektu BeeGen to:

  • Tworzenie materiałów szkoleniowych dla młodych pszczelarzy na poziomie 2-3 EQF
  • Tworzenie zaawansowanych materiałów szkoleniowych dla profesjonalnych pszczelarzy do poziomu EQF 4-5
  • Stworzenie platformy e-learningowej zawierającej kursy w interaktywnym formacie
  • Opracowanie dwóch podręczników dla młodych i zaawansowanych pszczelarzy
  • Opracowanie gry tematycznej związanej z tematyką pszczelarstwa dołączającą do pokolenia młodych i starszych pszczelarzy.

Grupy docelowe projektu to:

  • Młodzi pszczelarze i ludzie, którzy chcą rozpocząć zawód pszczelarza
  • Doświadczeni zawodowi pszczelarze
  • Doradcy rolniczy
  • Nauczyciele szkół rolniczych.

Po więcej informacji zapraszamy na www.beegen.eu