Głównym celem projektu „BeePro: Racjonalne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów pod kątem wpływu na pszczoły w ekosystemie” jest aktualizacja i poprawa wiedzy i świadomości studentów VET, organizacji VET, rolników i osób pracujących w gospodarstwach w zakresie pszczelarstwa ekologicznego i właściwego stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów, poprzez stworzenie programu nauczania i interaktywnej treści szkoleniowej, ukierunkowanej na pszczelarstwo ekologiczne oraz opracowanie interaktywnych materiałów i narzędzi szkoleniowych dotyczących ekologicznego pszczelarstwa i racjonalnego użytkowania środków ochrony roślin.

Projekt zapewnia wysokiej jakości treści szkoleniowe dotyczące racjonalnego stosowania środków ochrony roślin i nawozów pod kątem wpływu na pszczoły w ekosystemie. Treść szkolenia zostanie opracowana w innowacyjny sposób z wykorzystaniem nowych technologii.

Łatwość uczenia się jest szczególnie ważna w obszarze tematyki projektu, ponieważ kierujemy nasz projekt do szerszego grona beneficjentów, takich jak osoby i nauczyciele z obszarów wiejskich. Dzięki temu będą dostępne treści edukacyjne e-learningowe zarówno on-line, jak i off-line do wykorzystania na komputerach PC, telefonach komórkowych lub tabletach, a także drukowane i elektroniczne podręczniki.

Więcej na:beepro.sk