image44

Stowarzyszenie ARID jest partnerem w projekcie ERASMUS + pt. „Care-T-Farms„. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF).


W związku z realizacją projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services, w dniach 3-4 grudnia 2018 roku przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wzięli udział w trzecim międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w Canakkale (Turcja). Spotkanie zostało zorganizowane przez tureckiego partnera – Uniwersytet w Canakkale.

W pierwszym dniu spotkania podsumowano dotychczasowe zadania, a następnie ustalono podział zadań na kolejny okres projektowy, omówiono metodę ewaluacji projektu oraz upowszechniania rezultatów intelektualnych. W drugim dniu spotkania, po omówieniu kwestii finansowych i administracyjnych, uczestnicy udali się na wizytę w Uniwersytecie w Canakkale. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z rektorem prof. dr. Yücel Acer, który mówił o znaczeniu projektów europejskich w rozwoju uczelni.

W ramach projektu opracowano dotychczas krajowe raporty opisujące stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem. Wszystkie raporty dostępne są w języku angielskim na stronie: http://www.care-t-farms.eu/index.php/pl/raporty. Ponadto, opracowano pierwszy oraz drugi moduł szkoleniowy. Moduł pierwszy pt. „Care Farm Tutor” dostarcza wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki ze względu na swoją niepełnosprawność. Moduł drugi pt. „Care Farm Manager” odnosi się do aspektów związanych z przekształcaniem gospodarstwa w gospodarstwo terapeutyczne (opiekuńcze), a także zawiera wiedzę na temat zarządzania i prowadzenia tego typu podmiotu./źródło: www.cdr.gov.pl/
Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach związanych z projektem:
Twitter: @CARE_T_FARMS
Facebook: Care-T-Farms
Strona internetowa: http://www.care-t-farms.eu/