logoclap

Stowarzyszenie ARID było partnerem projekcie w ramach programu Grundtvig”pt. „CLAP – Convicts Liberty Aid Project”. Projekt CLAP jest odpowiedzią na trudną rzeczywistość skazanych w obliczu pierwszych dni wolności. Jeśli osoba wychodząca na wolność nie jest dobrze przygotowana ryzyko powrotu do więzienia jest dużo wyższe. Celem projektu CLAP jest przygotowanie odpowiednich narzędzi dla pracowników więzienia i dla samych więźniów. Narzędziami wypracowanymi w trakcie projektu będą : – Dialog, komunikacja i interwencja – zestaw narzędzi dla pracowników więzienia – MyComPASS – przewodnik reintegracji dla więźniów Pierwsze z narzędzi (Dialog, komunikacja i interwencja) będzie zbiorem narzędzi opracowanych dla i z pedagogami oraz pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w więzieniach. Celem tego narzędzia będzie m.in. ułatwienie i poprawa dialogu z więźniami. Narzędzie to będzie opracowane na podstawie potrzeb określonych przez samych pracowników. Narzędzie będzie pomocne w łagodzeniu stresujących sytuacji, przeciwdziałaniu i ograniczaniu konfliktów oraz innych ryzykownych sytuacji. Narzędzie będzie dostępne w wersji elektronicznej i drukowanej. Narzędzie MyComPASS zostanie opracowane przez pracowników zakładów penitencjarnych we współpracy z więźniami przy asyście członków konsorcjum projektowego. Projekt CLAP jest prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum. W skład konsorcjum wchodzą: Rumunia, Malta, Węgry, Polska, Grecja oraz Cypr. Członkami konsorcjum są przedstawiciele zakładów penitencjarnych (Rumunia, Węgry), Stowarzyszenia EPEA (Malta), stowarzyszeń zajmujących się edukacją dorosłych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”(Polska, Grecja, Cypr, Rumunia).
Strona projektu