Projekt „DELTA W PRACY. Wyraźne elementy talentu w miejscu pracy”
Sytuacja i problem:
Aktualizacja kwalifikacji zawodowych jest powracającym tematem wielu organizacji i instytucji międzynarodowych w ciągu ostatniej dekady. Ciągła automatyzacja procesów przemysłowych oraz wysoce zautomatyzowana, połączona w sieć i inteligentna produkcja znana jako Przemysł 4.0, która opiera się na cyfryzacji, robotyce, technologii czujników, a także systemach cyberfizycznych i Big Data, ma nie tylko głęboki wpływ na rynek pracy rynek. W niemałym stopniu wymagają one ponownego przemyślenia i reorientacji dotychczasowego kształcenia i szkolenia zawodowego. Firma MCKinsey zaprezentowała niedawno podejście DELTA na Światowym Forum Ekonomicznym pod tytułem „Oto umiejętności, których będziesz potrzebować w przyszłej pracy”.
Grupa docelowa i cel:
Grupą docelową czyli beneficjentami projektu są adresaci kształcenia i szkolenia zawodowego, czy to w ramach podstawowej edukacji zawodowej kształceniu i szkoleniu, w systemie przejściowym lub w ustawicznym kształceniu i szkoleniu zawodowym. Celem projektu jest wprowadzenie podejścia DELTA do różnych dziedzin kształcenia i szkolenia zawodowego, a tym samym przyczynienie się do dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań rynku pracy i zwiększenia jego atrakcyjności.

Więcej na: delta-at-work.eu