Stowarzyszenie ARID jest partnerem w nowym projekcie międzynarodowym w ramach programu ERASMUS + ” Discover – zidentyfikuj swoje umiejętności przedsiębiorcze i startuj !
Projekt rozpoczął się 1.10.2018 roku i będzie trwał przez 28 miesięcy.
Celem projektu jest stworzenie materiałów szkoleniowych pomagających zidentyfikować i rozwijać umiejętności przedsiębiorcze u młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Partnerstwo projektowe składa się z takich krajów jak : Niemcy (lider projektu), Polska, Hiszpania, Irlandia i Rumunia.