image51

Projekt „EESPIP – Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i mniejszości w warunkach więziennych” jest projektem międzynarodowym w ramach Programu Erasmus +. Projekt rozpoczął się 1.09.2018 roku i będzie trwał przez 36 miesięcy. Partnerstwo projektowe skłąda się z organizacji pochodzących z Francji, Polski, Rumunii, Portugalii oraz Hiszpanii.
W projekt zaangażowany jest również Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej z Krakowa.
Projekt skierowany jest do czterech grup docelowych:
1. Pracowników więzień – wychowawców, psychologów oraz organizacji współpracujących z zakładami karnymi w obszarze szeroko pojętego procesu motywacji do nauczania osadzonych (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i szeroko rozumianych mniejszości);
2. Skazanych przebywających w jednostkach penitencjarnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz szeroko pojętych mniejszości narodowych.
3. Pracowników edukacyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Projekt na każdym etapie jego realizacji zakłada opracowanie stosownych materiałów (badawczych i szkoleniowych).
Rezultatem projektu będzie opracowanie 4 podręczników skierowanych do odpowiednich grup zawodowych: wychowawców, psychologów i pracowników edukacyjnych w więzieniach. Materiały te będą dostępne zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej i będą pomagać pracownikom zajmującym się edukacją w ZK w ich codziennej pracy.
Zapraszamy wkrótce do odwiedzenia strony internetowej projektu edupris.eu