Nowy projekt FUNICE skupia się na zwiększeniu świadomości rolników i osób zajmujących się rolnictwem w temacie wykorzystania w produkcji roślinnej grzybów – mikoryzy.

Projekt rozpoczął się 1.12.2020 i będzie trwał 2 lata. Partnerstwo projektowe składa się z zarówno z instytucji naukowych ( np. IHAR Grodkowice) jak i organizacji pozarządowych (np. Stowarzyszenie ARID). Partnerstwo liczy 7 organizacji z Francji, Polski, Turcji, oraz Hiszpanii.

Wkrótce przedstawimy więcej szczegółów.