Projekt koncentruje się na zdrowiu roślin w produkcji warzyw i owoców, ponieważ sektor ten jest dotknięty utrudnionym przepływem informacji i zmianami klimatycznymi. Dlatego konsorcjum będzie pracować nad opracowaniem nowych materiałów szkoleniowych, które ułatwią produkcję przyjazną dla środowiska w tym sektorze. Ogólnym celem projektu jest wygenerowanie odpowiedzi na najnowsze i jedno z najważniejszych pytań rolników, które decydują o ich strukturze kosztów, dostępnym zysku i bezpieczeństwie żywności. Projekt przyczyni się również do poszerzenia wiedzy grupy docelowej na temat przyjaznych środowisku metod ochrony roślin w celu ograniczenia stosowania pestycydów.

Zapraszamy na stronę www.inpactproject.eu