image53

Stowarzyszenie ARID jest partnerem w nowym projekcie w ramach programu ERASMUS + KA2 Partnerstwa Strategiczne ” L2 LIFESTYLE – EFFECTIVE COACHING OF LANGUAGE STUDENTS IN EUROPE”
Projekt rozpoczął się 1.09.2018 roku i będzie trwał 24 miesiące. W projekcie biorą udział takie kraje jak Wielka Brytania (lider projektu), Polska, Rumunia, Hiszpania oraz Irlandia.
Celem projektu jest opracowanie materiałów szkoleniowych pomagających zarówno nauczycielom języków obcych jak i studentom w podniesieniu motywacji i efektywności nauki języków obcych.
W ramach projektu zostaną wypracowane ogólnodostępne materiały szkoleniowe, które będą zamieszczone na stronie internetowej projektu.

image63