Image120

Stowarzyszenie ARID było  partnerem w projekcie  w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji pt „Livenutrition – Racjonalne żywienie zwierząt na obszarach wiejskich”

Projekt „Livenutrition” trwał przez 27 miesięcy i zakónczył się 31.12.2016 roku.

Rezultatami projektu są ponadprzeciętne materiały szkoleniowe wykonane w przejrzysty i zrozumiały dla każdego zainteresowanego sposób.

W czasie trwania projektu powstała także platforma e-learningowa z profesjonalnym, w pełni interaktywnym i multimedialnym kursem e-learningowym.

Kurs można znaleźć wpod adresem www.livenutrition.eu