Projekt rolnictwa niszowego jest projektem w ramach programu ERASMUS+, który koncentruje się na edukacji rolników, studentów, decydentów i zainteresowanych stron na temat tego, jak utrzymać gospodarstwo rolne w warunkach obecnej presji gospodarczej poprzez obsługę popytowych rynków niszowych. Dowiedz się o ścieżkach prowadzących do zrównoważonych praktyk rolniczych i innowacyjnych modeli marketingowych w celu zabezpieczenia i tworzenia miejsc pracy w rolnictwie. Obsługa rynków niszowych może stanowić kamień milowy dla nowoczesnego i konkurencyjnego podejścia do bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz być możliwością utrzymania gospodarstw rodzinnych na obszarach wiejskich.

Więcej na: nichemarketfarming.eu