Stowarzyszenie ARID powstało w sierpniu 2009 roku w Krakowie.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju regionów, w tym przede wszystkim kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie ma również na celu ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych.
W chwili obecnej Stowarzyszenie realizuje kilkanaście projektów w ramach programu ERASMUS +.
Szczegóły w zakładce „Projekty realizowane”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !