Projekt PRISM ma na celu opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych we współpracy z 7 instytucjami partnerskimi (2 z Polski, Włoch, Malty, Północnej Macedonii, Grecji i Cypru)które przyczynią się do rozwoju Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla VET. trenerów, celem sprostania długoterminowym potrzebom rolników w zakresie edukacji, w kierunku innowacyjności i modernizacji rolnictwa w ramach rolnictwa 4.0

. Celem projektu jest międzynarodowa synergia między 7 europejskimi organizacjami, które mają taki sam cel -WSPARCIE ZRÓWNOWAŻONEGO SEKTORA ROLNICZEGO W POSZERZANIU WIEDZY NA TEMAT ROLNICTWA 4.0 POPRZEZ STWORZENIE OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH .

Więcej informacji na stronie:

PRISM