Projekt Erasmus + zatytułowany „Szkolenie rolników w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie” (RuralF) koncentruje się na krótkich ścieżkach dystrybucji w zakresie małych i średnich gospodarstw. Projekt trwa dwa lata, a jego główne cele obejmują mapowanie szlaków handlowych SFSC na obszarach wiejskich, analizę potrzeby stworzenia zawodu doradcy SFSC oraz opracowanie materiałów szkoleniowych dla osób zainteresowanych udziałem w krótkich łańcuchach dostaw. Produkty intelektualne obejmują badania i projektowanie kompetencji oraz projektowanie i przygotowywanie materiałów dydaktycznych. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Rolniczy w Pradze, inne kraje partnerskie to Francja, Polska, Węgry i Rumunia.