Projekt FS2022 rozpoczął się 1.12.2020.
Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport pt.”Przyszłość miejsc pracy. Strategia zatrudnienia, umiejętności i siły roboczej na rzecz czwartej rewolucji przemysłowej „. Określa, że” średnio do 2022 r. ponad jedna trzecia pożądanych umiejętności podstawowych w większości zawodów będzie składać się z umiejętności, które nie są jeszcze uważane za kluczowe dla dzisiejszej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, na umiejętności społeczne – takie jak perswazja, inteligencja emocjonalna i nauczanie innych – będzie większe zapotrzebowanie we wszystkich branżach niż wyspecjalizowane umiejętności techniczne, które będą musiały być uzupełnione silnymi umiejętnościami współpracy. Umiejętności przewidywane przez Światowe Forum Ekonomiczne to:

  1. Myślenie analityczne i innowacje
  2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia się
  3. Kreatywność, oryginalność i inicjatywa
  4. Projektowanie i programowanie technologii
  5. Krytyczne myślenie i analiza
  6. Złożone rozwiązywanie problemów
  7. Przywództwo i wpływ społeczny
  8. Inteligencja emocjonalna
  9. Rozumowanie, rozwiązywanie problemów i wyobrażenia
  10. Analiza i ocena systemu

Celem projektu FS2022 jest opracowanie materiałów szkoleniowych dostarczających wiedzy na tematy wyżej wymienione.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę
Strona FS2022