LOGOTOP10SKILLS2ARID

Projekt Top10 rozpoczął się 1.10.2017.
Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport pt.”Przyszłość miejsc pracy. Strategia zatrudnienia, umiejętności i siły roboczej na rzecz czwartej rewolucji przemysłowej „. Dokonuje on porównania umiejętności wymaganych przez pracodawców w 2015 i 2020 r. Określa, że” średnio do 2020 r. ponad jedna trzecia pożądanych  umiejętności podstawowych w większości zawodów będzie składać się z umiejętności, które nie są jeszcze uważane za kluczowe dla dzisiejszej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, na umiejętności społeczne – takie jak perswazja, inteligencja emocjonalna i nauczanie innych – będzie większe zapotrzebowanie we wszystkich branżach niż wyspecjalizowane umiejętności techniczne, które będą musiały być uzupełnione silnymi umiejętnościami współpracy. Umiejętności przewidywane przez Światowe Forum Ekonomiczne to:
1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
2. Myślenie krytyczne
3. Kreatywność
4. Zarządzanie ludźmi
5. Koordynowanie
6. Inteligencja emocjonalna
7. Podejmowanie decyzji kluczowych
8. Orientacja na usługi
9. Negocjacje
10. Elastyczność poznawcza

Celem projektu Top10 jest opracowanie materiałów szkoleniowych dostarczających wiedzy na tematy wyżej wymienione.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę
Top 10 strona