Stowarzyszenie ARID jest partnerem w nowym projekcie w ramach programu Erasmus + pt” U-Eco – Upskilling for more creative circular economy”.

Projekt U-Eco rozpoczął sie 1.11.2019 roku i będzie trwał przez 24 miesiące. Celem projektu jest wypracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących ekonomii okrężnej jako nowego modelu biznesowego.

W projekcie biorą udział: Szwecja, Polska, Hiszpania, Rumunia oraz Belgia.

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektowego odbyło się w Malmo w listopadzie 2019 roku.

We wrześniu 2020 roku zostały zamieszczona na stronie poświęconej projektowi U-Eco materiały szkoleniowe ( poniżej). Zapraszamy do zapoznania się z naszym rezultatem intelektualnym oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących postępu prac projektowych.

Newsletter 1

Newsletter 2

Relacja prasowa nr 1

Szkolenie pilotażowe

Ankieta ewaluacyjna szkolenia pilotażowego