Image126


Projekt w ramach programu „Erasmus +”  
nr projektu 2014-1-TR01-K202-012957


Projekt WHY WHEY ma na celu aktualizację i dostosowanie materiałów dydaktycznych ze szczególnym naciskiem na nowych, młodych, innowacyjnych przedsiębiorców w sektorze mleczarskim, a także wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między państwami Europy i Turcji. Mimo, że serwatka
jako produkt jest naukowo dobrze zdefiniowana, jednak na poziomie praktycznym jest słabo znana, zwłaszcza na obszarze Europy Wschodniej i Turcji. Dlatego celem projektu jest opracowanie profesjonalnych materiałów szkoleniowych dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych oraz upowszechnienie ich w maksymalnym, możliwym zakresie.

Usprawnienie procesów produkcyjnych i zarządzania w sektorze mleczarskim oraz zarządzanie odpadami.”
(Improvement of Production and Management Processes in Dairy-Cheese Sector and Dairy waste Management)