Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji członkiń kół gospodyń wiejskich poprzez realizację interaktywnego kursu odpowiadającego potrzebom szkoleniowym grupy docelowej projektu, ale także doradców pracujących na obszarach wiejskich, lokalnych przedsiębiorców , organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju kobiet na obszarach wiejskich.

Po więcej informacji zapraszamy na

www.wobis2022.eu