Stowarzyszenie ARID jest partnerem w projekcie ERASMUS+ pt.”Innovation for Youth Employability & Self-employment”
Celem projektu jest poprawa jakości usług związanych z zatrudnieniem młodzieży w ramach sieci partnerstw ponadnarodowych. W ramach projektu zostanie stworzona europejska baza danych z odpowiednimi narzędziami on-line dla młodych pracowników, pośredników pracy, pracowników socjalnych i wolontariuszy, którzy wspierają młodzież w aktywnym poszukiwaniu pracy.
W projekcie biorą udział partnerzy z Rumunii, Włoch, Polski oraz Hiszpanii.
Projekt rozpoczął się 1.10.2017 i będzie trwał przez 24 miesiące.