DEFOIN

Rozwój kariery i integracja (DEFOIN) – organizacja powstała w 2009 r. z myślą o promowaniu szkoleń w zakresie zatrudnienia i integracji pracowników i bezrobotnych, w czasie kryzysu gospodarczego w odpowiedzi na zapotrzebowanie na umiejętności pracowników.
DEFOIN posiada bogate doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu planami szkoleniowymi, jak również konkretne rozwiązania dostosowane do potrzeb projektowania, zarządzania i realizacji szkoleń ustawicznych i zawodowych dla przedsiębiorstw oraz osób zatrudnionych i bezrobotnych.
W ramach zarządzanych przez DEFOIN planów, organizacja oferuje szkolenia skierowane zarówno do osób zatrudnionych, jak i bezrobotnych, a także szkolenia organizowane na specjalne zamówienia ze strony firm trzecich. DEFOIN posiada sieć ponad 180 współpracujących centrów rozsianych po całym kraju i akredytowanych do prowadzenia certyfikowanych szkoleń w różnych obszarach zawodowych.