NEW EDU

New Edu, n.o. jest organizacją non-profit z regionu Nitry na Słowacji. Jej pracownicy współpracują z instytucjami zajmującymi się edukacją formalną i nieformalną nie tylko na Słowacji, ale w wielu krajach w Europie i Stanach Zjednoczonych, Chinach i Wietnamie.

Eksperci New Edu wykorzystują doświadczenie edukacyjne na temat przedsiębiorczości i tworzenia sieci oferując rozwiązania i usługi szkoleń zawodowych począwszy od identyfikacji potrzeb szkoleniowych poprzez model rozwoju edukacji, projektowania technicznego i tworzenia treści aż po organizację szkoleń i ocenę procesu uczenia się ich uczestników.

Dzięki działaniom w wielu obszarach (wiedza, sieć, doradztwo, szkolenia, warsztaty) oraz ścisłej współpracy z uniwersytetami i szkołami zawodowymi w regionie New Edu aktywnie pomagają studentom i młodym przedsiębiorcom zakładać nowe firmy i pomagać im w maksymalizacji ich wzrostu.

Działania edukacyjne oferowane przez New Edu integrują autoryzowane treści oparte na najnowszej wiedzy, nowoczesnych systemach zarządzania nauczaniem i ponad niż 20-letnie doświadczenie w nauczaniu zdobyte nie tylko na Słowacji, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, Azji i Stanach Zjednoczonych. Doświadczony zespół specjalistów zapewnia innowacyjne rozwiązania edukacyjne dla przedsiębiorstw i firm biznesowych, a także instytucji edukacyjnych. Działania opierają się na innowacyjnych praktykach i narzędziach e-learningu i blended learningu, które wspierają nowoczesny i kreatywny proces uczenia się.