Proiectul AgriSkills intenționează să dezvolte și să îmbunătățească nivelul competențelor și abilităților-cheie ale tinerilor din zonele rurale ajutându-i să-și dezvolte propria afacere.

Vom include, ȋnafară de tineri, și șomeri, deținuți și educatori din penitenciar ținând cont de faptul că abilitățile agricole pot fi o sursă importantă pentru reintegrarea lor în societate.
Înafară de abilitățile agricole pe care acest proiect le va dezvolta la cei din grupul-țintă, tinerii din zonele rurale și îndepărtate își vor forma și abilități de utilizare a tehnologiilor de informare și comunicare, abilități de limbă străină și abilități antreprenoriale și sociale care le vor crește șansele de angajare.
Partenerii proiectului AgriSkills vor contribui la investigarea profilului de competență la nivel național pentru a afla care este nivelul de cunoștințe al grupului-țintă în diferite domenii agricole ca agricultura organică și biodiversitatea, apicultura, agroturismul, horticultura, viticultura, piscicultura, sericicultura etc. în funcție de condițiile pedoclimatice specifice. După identificarea nevoilor de instruire ale tinerilor din zonele rurale, partenerii AgriSkills vor elabora materiale de predare inovative pornind de la rezultatele analizei nevoilor.
Antreprenoriatul reprezintă un factor major de creștere economică, inovare, competitivitate, ocupare a forței de muncă și integrare socială, fiind susținut la nivel european. Prin urmare, acest proiect intenționează să genereze afaceri profitabile pentru tinerii de condiție precară din zonele rurale și îndepărtate permițându-le accesul nu numai la cursuri de pregătire în agricultură, ci și la toate informațiile necesare legate de antreprenoriatul de succes. Cursurile elaborate prin proiectul AgriSkills vor fi organizate în funcție de nevoile identificate prin analiza nevoilor tinerilor la nivel național în țara fiecărui partener.

Obiectivele specifice ale proiectului AgriSkills sunt:
– creșterea gradului de angajare a tinerilor din zonele rurale și îndepărtate;
– corelarea nevoilor de pe piața muncii cu lipsa de cunoștințe și competențe a tinerilor;
– oferirea de pregătire personalizată tinerilor în funcție de nevoile identificate la nivel național pentru a îmbunătăți calitatea muncii;
– menținerea statutului de persoane angajate pentru tinerii din zonele rurale și îndepărtate și prevenirea migrației spre marile orașe;
– menținerea activității în zonele rurale și conservarea și îmbunătățirea modului de trai tradițional;
– dezvoltarea unei piețe a muncii competitive în domeniul agriculturii europene;
– îmbunătățirea condițiilor de viață a tinerilor cu ajutorul consilierii și al sprijinului acordat grupului-țintă în dezvoltarea propriilor afaceri și, implicit, în creșterea veniturilor;
– utilizarea rețelelor partenerilor AgriSkills în diseminarea produselor proiectului pentru a atrage interesul celor care elaborează politici, celor interesați, potențialilor beneficiari pentru a avea un impact major la nivel european;
– formarea nu numai de abilități agricole la tinerii de condiție precară, ci și de abilități de utilizare a tehnologiilor de informare și comunicare, de abilități de limbă străină și de abilități antreprenoriale și sociale pentru a le crește șansele de angajare;
– creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin oferta de locuri de muncă pentru șomerii tineri din comunitățile rurale; – oferta de sprijin pentru reintegrarea foștilor condamnați.

Proiectul va dura 36 luni și este structurat în jurul a 4 produse intelectuale:

  • harta nevoilor – coordonator TUM din Germania și co-coordonatorul CPIP din România;
  • pachetul de cursuri AgriSkills – coordonator NEW EDU din Slovacia și co-coordonatorul ARID din Polonia;
  • componenta digitală – coordonator DEFOIN din Spain și co-coordonatorul COMU din Turcia;
  • noua inițiativă antreprenorială virtuală – coordonator CPIP din România și co-coordonatorul DEFOIN din Spania.