Partenerii proiectului

TUM – Universitatea Tehnică din München.
TUM este una dintre cele mai bune universități germane și europene. Universitatea este lider în clasamentul internațional. TUM se extinde în trei locații importante din Bavaria: Munchen, Garching și Weihenstephan. Aici sunt 13 facultăți și cele mai importante facilități de cercetare ale Universității. Weihenstephan Centrul de Știință pentru Nutriție, Utilizarea Teritoriului și Mediului (WZW) al TUM unește competența științifică în Științele vieții. Campusul științei vieții din TUM este la marginea vechiului oraș de catedrală Freising și este aici de când au apărut Științele din domeniul brevetelor. Cu peste 90 de profesori, formează campusul cu cea mai mare facultate din TUM.
Departamentul de Economie a Horticulturii și Amenajării Teritoriului tratează Economia și managementul ca alegeri umane față de varietatea de utilizări alternative ale resurselor limitate.
Domeniul principal de activitate este cercetarea sarcinilor de management și economice în horticultură și peisagistică și în ansamblul Mediului agricol și instituțiilor sociale.


CPIP – Comunitatea pentru Învățarea Permanentă – este o organizație privată non-profit, non-guvernamentală activă în domeniile educațional, social și agricol.

CPIP oferă informații și consultații pentru îndrumarea în carieră, formarea formatorilor, dezvoltarea de programe alternative de educare și formare, consiliere și formare, integrarea pe piața muncii și capacitarea oamenilor care trăiesc în mediul rural, a minorităților, a imigranților, a grupurilor dezavantajate, și promovarea egalității de gen.

Obiective:

– Contractarea de proiecte de cercetare la nivel local, regional, național și internațional;
– Dezvoltarea cercetării în domeniile social, educațional și agricol;
– Asigurarea unui mediu corespunzător pentru dezvoltarea educațională și socială a tuturor membrilor comunității;
– Creșterea gradului de conștientizare a rolului instituțiilor de educație comunitare și crearea de legături cu toți actorii sociali;
– Inițierea, dezvoltarea și sprijinirea campaniilor educaționale;
– Organizarea de cursuri, de seminare de formare, de ateliere de experți și de alte evenimente cu implicarea activă a instituțiilor și experților naționali și internaționali;
– Promovarea culturii și practicilor învățării pe tot parcursul vieții;
– Susținerea învățării pe tot parcursul vieții prin activități la nivel național și internațional.

Activități:

Formare, consiliere, facilitarea integrării persoanelor dezavantajate și a celor din zonele rurale și zonele îndepărtate pe piața muncii, consiliere ca parte a muncii educatorilor adulților; întărirea rolului Societății Civile în promovarea drepturilor omului și în combaterea discriminării; integrarea dimensiunii de gen.


Dezvoltarea carierei și integrarea (DEFOIN) s-a născut în 2009 cu ideea de a promova formarea pentru ocuparea forței de muncă și inserția lucrătorilor angajați și șomeri, într-o perioadă în care criza economică și cerințele de calificare ale lucrătorilor au fost o sarcină crucială.

DEFOIN are o vastă experiență în gestionarea cuprinzătoare a planurilor de formare profesională, precum și a soluțiilor specifice nevoii de proiectare, gestionare și livrare a formării continue și profesionale pentru întreprinderi, angajați și șomeri.

Planurile gestionate de DEFOIN oferă formare destinată atât angajaților, cât și șomerilor, precum și companiilor care au nevoie de formare. Avem, de asemenea, o rețea de peste 180 de centre colaboratoare în întreaga țară acreditate să ducă la obținerea de certificate profesionale în diferite domenii profesionale.


Asociația pentru Dezvoltarea Inițiativelor Regionale (ARID) este o organizație neguvernamentală privată orientată spre promovarea și dezvoltarea ideii de învățare pe tot parcursul vieții. Domeniul de aplicare al activităților Asociației acoperă o varietate de subiecte. Asociația este specializată în formarea profesională (VET), dar, de asemenea, în conformitate cu ideea de învățare pe tot parcursul vieții, desfășoară cursuri de formare pentru adulți. În lumea modernă în schimbare dinamică, este necesar să ne îmbunătățim în mod constant calificările, să ne dezvoltăm abilitățile și să ne extindem cunoștințele. Activitățile desfășurate de Asociație răspund acestor nevoi organizând numeroase cursuri de formare, prelegeri și cursuri diferite. Angajații și formatorii care lucrează în Asociație au o înaltă calificare atât în ceea ce privește educația, cât și competențele profesionale. În plus, Asociația colaborează cu numeroși profesioniști (de exemplu, apicultori, profesori, agricultori, consilieri agricoli, asistenți sociali, angajați ai închisorilor, tutori ai persoanelor cu dizabilități etc), precum și instituții publice și private din diferite domenii (universități, institute de cercetare, inspectorate penitenciare, centre de consiliere agricolă, școli pentru copiii cu dizabilități etc.).
De câțiva ani, ARID participă activ la diverse scheme internaționale, printr-o rețea bine stabilită de parteneri în străinătate, pe baza experienței trecute intense. Asociația colaborează cu mai mult de 50 de organizații internaționale din Europa și din SUA și America de Sud.
Asociația a participat la mai multe proiecte multilaterale internaționale. Proiectele respective au fost puse în aplicare în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții, precum Proiectul Multilateral Grundtvig și Transferul de Inovare Leonardo da Vinci. În prezent, din 2014, Asociația lucrează în programul Erasmus +.


Neu Edu, n.o. este o organizație non-profit din regiunea Nitra din Slovacia. Angajații săi colaborează cu instituțiile implicate în educația formală și non-formală nu numai în Slovacia, ci și în multe țări din Europa și cu Statele Unite ale Americii, China și Vietnam. Experții New Edu au dobândit experiență din participarea foarte activă la educația antreprenorială și la rețelele relevante. New Edu oferă soluții și servicii de formare profesională de la identificarea nevoilor de formare, de la modelul de dezvoltare a educației, designul tehnic și crearea de conținut până la realizarea procesului educațional sau la formarea și evaluarea unui proces de învățare și a participanților săi. Mai mult, prin activitățile New Edu (cunoștințe, rețele, consultanță, formare, ateliere) și cooperarea strânsă cu universitățile și școlile profesionale din regiunea Nitra, îi ajută activ pe elevi și alți tineri antreprenori să pună bazele propriilor lor afaceri și să maximizeze creșterea economică. Activitățile de învățare oferite de New Edu integrează un conținut autorizat bazat pe cele mai recente cunoștințe, sisteme moderne de management al învățării și, nu în ultimul rând, pe o experiență didactică de peste 20 de ani dobândită nu numai în Slovacia, ci și în alte țări ale Uniunii Europene, Asia și Statele Unite. Echipa de profesioniști cu experiență oferă soluții inovatoare de învățare pentru antreprenori și companii, precum și instituții de învățământ. Activitățile New Edu se bazează pe practici și instrumente inovatoare de e-învățare și învățare mixtă, care permit un proces de învățare modern și creativ. Angajații New Edu au o vastă experiență în domeniul procesului de învățare și educare nu numai în instituțiile de învățământ din Slovacia, la niveluri diferite de studii, ci și în alte țări europene și mondiale.


Înființată în 1992, Universitatea Onsekiz Mart din Çanakkale (UOMÇ) este una dintre universitățile de frunte din Turcia cu cei aproape 44.000 studenți și personal academic și administrativ calificat. Cu diversitatea de studenți, cu perspectiva sa globală și cu activitatea de cercetare de excepție, UOMÇ este și o universitate în permanentă schimbare. Atractivitatea globală a Universității Onsekiz Mart din Çanakkale continuă să crească cu 13 facultăți, 4 institute, 8colegii, 12 licee vocaționale, 26 de centre de cercetare și aplicație și 1 spital universitar. Universitatea Onsekiz Mart din Çanakkale este o universitate internațională care prețuiește valori ca libertatea academică, dinamismul, transparența, flexibilitatea și inovarea. Principalul nostru obiectiv este creșterea impactului nostru de la nivel local la nivel global. Pentru a atinge acest obiectiv, UOMÇ crește numărul activităților academice și sociale găzduind congrese naționale și internaționale, încercând să atingă standarde academice internaționale și dezvoltând parteneriate strategice internaționale de calitate.
Unul dintre punctele forte ale UOMÇ este personalul academic hotărât să exceleze în predare și cercetare într-un mediu academic dinamic și creativ. Astfel, UOMÇ asigură libertatea academică necesară dezvoltării academice strategice a universitarilor săi. UOMÇ oferă o gamă largă de cursuri de licență și post-universitare. Predarea se face în cadrul unor departamente academice și institute interdisciplinare, în parteneriat cu instituții de învățământ superior de renume internațional. În fiecare an, după examenul național de admitere în învățământul superior, studenți cu medii din ce în ce mai mari vin la UOMÇ. Cu minunata perspectivă asupra Strâmtorii Dardanele, UOMÇ are unul dintre cele mai frumoase, mai moderne și mai sigure campusuri din Turcia. Pe parcursul anului academic, studenții se pot bucura atât de expoziții de artă, concerte, filme, spectacole de teatru și evenimente sportive, cât și de o mare varietate de activități sociale și academice. Universitatea oferă asistență socială celor nevoiași.
Cu perspectiva sa strategică academică orientată spre student, UOMÇ dorește să fie una dintre cele mai competitive universități din Turcia.