DEFOIN

Kariérny rozvoj a integrácia (DEFOIN) bola založená v roku 2009 s myšlienkou propagácie odbornej prípravy pre zamestnávanie a začlenenia zamestnaných a nezamestnaných pracovníkov. V čase hospodárskej krízy. Kľúčovou úlohou bolo riešiť požiadavky na zručnosti pracovníkov.
DEFOIN má rozsiahle skúsenosti s komplexným riadením plánov odbornej prípravy, ako aj špecifické riešenia prispôsobené potrebám navrhovania, riadenia a poskytovania ďalšieho a profesionálneho vzdelávania pre podniky, ako aj pre zamestnancov a nezamestnaných pracovníkov.
DEFOIN riadi plány ponúkať školenia zamerané na zamestnaných aj nezamestnaných, ako aj dopyt po školeniach zo strany spoločností. Máme tiež sieť viac ako 180 spolupracujúcich centier roztrúsených po celej krajine a akreditovaných na vykonávanie školení vedúcich k získaniu osvedčení o profesionalite v rôzne profesionálne oblasti.