NEW EDU

New Edu, n.o., je nezisková organizácia z Nitrianskeho kraja na Slovensku. Zamestnanci spolupracujú s inštitúciami zapojenými do formálneho a neformálneho vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európy a Spojených štátov amerických, Číny a Vietnamu.

Experti New Edu využili skúsenosti z veľmi aktívnej účasti na podnikateľskom vzdelávaní a relevantných sieťach. Ponúka riešenia a služby v oblasti odborného vzdelávania od identifikácie vzdelávacích potrieb cez vývojový model vzdelávania, technického návrhu a tvorby obsahu až po realizáciu vzdelávacieho procesu alebo školenie a hodnotenie vzdelávacieho procesu a jeho účastníkov.

Okrem toho svojimi aktivitami (znalosti, sieť, poradenstvo, školenia, workshopy) a úzkou spoluprácou s univerzitami a odbornými školami v Nitrianskom kraji aktívne pomáhajú študentom a iným mladým podnikateľom pevne zakladať ich začínajúce podniky a pomáhať im maximalizovať ich rast.

Vzdelávacie aktivity poskytované spoločnosťou New Edu integrujú autorizovaný obsah založený na najnovších poznatkoch, moderných systémoch riadenia vzdelávania a v neposlednom rade na viac ako 20-ročných pedagogických skúsenostiach získaných nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie, Ázii a Spojených štátoch. Jeho skúsený tím odborníkov poskytuje inovatívne riešenia v oblasti vzdelávania pre podnikateľské a obchodné spoločnosti, ako aj vzdelávacie inštitúcie. Ich aktivity sú založené na inovatívnych postupoch a nástrojoch eLearningu a kombinovanom vzdelávaní, ktoré podporujú moderný a kreatívny vzdelávací proces. Zamestnanci New Edu majú rozsiahle skúsenosti s procesmi vzdelávania sa nielen na slovenských vzdelávacích inštitúciách na rôznych stupňoch štúdia, ale aj v iných európskych a svetových krajinách.