ARID

Bölgesel Girişimleri Geliştirme Derneği (ARID), yaşam boyu öğrenme fikrinin tanıtılması ve geliştirilmesini temel alan özel bir sivil toplum kuruluşudur. ARID’in faaliyetlerinin kapsamı çeşitli konuları kapsar. ARID, mesleki eğitim (VET) konusunda uzmanlaşmıştır ancak aynı zamanda yaşam boyu öğrenme fikrine uygun olarak yetişkinlere yönelik eğitimler de yürütmektedir. Dinamik olarak değişen modern dünyada, niteliklerinizi sürekli geliştirmek, becerilerinizi geliştirmek ve bilginizi genişletmek gerekiyor. ARID tarafından yürütülen faaliyetler, birçok farklı eğitim, ders ve kurs düzenleyerek bu ihtiyaçları karşılamaktadır. ARID’de görev yapan çalışanlar ve eğitmenler hem eğitim hem de mesleki beceriler açısından son derece nitelikli personeldir. Ayrıca ARID, çok sayıda profesyonelle (örn. arıcılar, öğretmenler, çiftçiler, tarım danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, cezaevi çalışanları, engellilerin eğitmenleri vb.) ve çeşitli branşlardan kamu ve özel kuruluşlarla (örn. üniversiteler, araştırma görevlileri) işbirliği yapmaktadır. enstitüler, cezaevi müfettişliği, tarımsal danışma merkezleri, engelli çocuklar için okullar vb.).
ARID, birkaç yıldan beri, yoğun geçmiş deneyimlere dayalı olarak yurtdışındaki köklü bir ortaklar ağı aracılığıyla çeşitli uluslararası programlara aktif olarak katılmaktadır. ARID, Avrupa’dan ve ayrıca ABD ve Güney Amerika’dan 50’den fazla uluslararası kuruluşla işbirliği yapmaktadır.
ARID birçok uluslararası çok taraflı projeye katılmıştır. Bu projeler, Grundtvig Çok Taraflı Projesi ve Leonardo da Vinci Yenilik Transferi gibi yaşam boyu öğrenme programları çerçevesinde uygulandı. ARID, 2014 yılından bu yana Erasmus+ Programı projelerinde çalışmaktadır.