CPIP

CPIP – Comunitatea pentru Invatarea Permanenta – eğitim, sosyal ve tarımsal alanlarda faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı, özel bir kuruluştur.

CPIP, kariyer rehberliği, eğiticilerin eğitimi, eğitici ve biçimlendirici alternatif programların geliştirilmesi, danışmanlık ve eğitim, işgücü piyasası entegrasyonu ve kırsal alanlarda yaşayan insanların, azınlıkların, göçmenlerin, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması için bilgi ve tavsiye sağlar.

Hedefler:
– Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sözleşmeli araştırma projeleri;
– Sosyal, eğitimsel ve tarımsal araştırmaların geliştirilmesi;
– Tüm topluluk üyelerinin eğitimsel ve sosyal gelişimi için uygun ortamın sağlanması;
– Toplumsal eğitim kurumlarının farkındalığını ve katılımını artırmak ve tüm sosyal aktörlerle bağlantılar oluşturmak;
– Eğitim kampanyalarını başlatmak, geliştirmek ve desteklemek;
– Ulusal ve uluslararası kurum ve uzmanların aktif katılımıyla kurslar, eğitim seminerleri, uzman çalıştayları ve diğer etkinlikler düzenlemek;
– Yaşam boyu öğrenme kültürünü ve uygulamasını teşvik etmek;
– Ulusal ve uluslararası faaliyetlerle yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

Aktiviteler:
Eğitim, danışmanlık, dezavantajlı kişilerin ve kırsal ve uzak bölgelerden insanların işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırma, yetişkin eğitimcisinin çalışmalarının bir parçası olarak danışmanlık; insan haklarının geliştirilmesinde ve ayrımcılıkla mücadelede sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi; cinsiyete duyarlı eğitim sağlamak; toplumsal cinsiyeti ANAAKIMLAŞTIRMA.