Jeśli chcesz skontaktować się z konsorcjum, napisz: