CPIP

CPIP – Comunitatea pentru Învățarea Permanentă – este o organizație privată non-profit, non-guvernamentală activă în domeniile educațional, social și agricol.

CPIP oferă informații și consultații pentru îndrumarea în carieră, formarea formatorilor, dezvoltarea de programe alternative de educare și formare, consiliere și formare, integrarea pe piața muncii și capacitarea oamenilor care trăiesc în mediul rural, a minorităților, a imigranților, a grupurilor dezavantajate, și promovarea egalității de gen.

Obiective:

– Contractarea de proiecte de cercetare la nivel local, regional, național și internațional;
– Dezvoltarea cercetării în domeniile social, educațional și agricol;
– Asigurarea unui mediu corespunzător pentru dezvoltarea educațională și socială a tuturor membrilor comunității;
– Creșterea gradului de conștientizare a rolului instituțiilor de educație comunitare și crearea de legături cu toți actorii sociali;
– Inițierea, dezvoltarea și sprijinirea campaniilor educaționale;
– Organizarea de cursuri, de seminare de formare, de ateliere de experți și de alte evenimente cu implicarea activă a instituțiilor și experților naționali și internaționali;
– Promovarea culturii și practicilor învățării pe tot parcursul vieții;
– Susținerea învățării pe tot parcursul vieții prin activități la nivel național și internațional.

Activități:

Formare, consiliere, facilitarea integrării persoanelor dezavantajate și a celor din zonele rurale și zonele îndepărtate pe piața muncii, consiliere ca parte a muncii educatorilor adulților; întărirea rolului Societății Civile în promovarea drepturilor omului și în combaterea discriminării; integrarea dimensiunii de gen.