ARID

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Inicjatyw Regionalnych (ARID) to prywatna organizacja pozarządowa, której celem jest promocja i rozwój idei uczenia się przez całe życie. Zakres działań stowarzyszeń obejmuje różnorodne tematy. Stowarzyszenie specjalizuje się w kształceniu zawodowym (VET), ale także, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, prowadzi szkolenia dla dorosłych. W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie zaspokajają te potrzeby organizując wiele różnych szkoleń, wykładów i kursów. Pracownicy i trenerzy pracujący w Stowarzyszeniu to wysoko wykwalifikowana kadra zarówno pod względem wykształcenia, jak i umiejętności zawodowych. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z licznymi profesjonalistami (np. pszczelarze, nauczyciele, rolnicy, doradcy rolni, pracownicy socjalni, pracownicy więzień, wychowawcy osób niepełnosprawnych itp.), A także instytucje publiczne i prywatne z różnych branż (np. instytuty badawcze, inspektorat więzienny, ośrodki doradztwa rolniczego, szkoły dla dzieci niepełnosprawnych itp.).
Od kilku lat ARID aktywnie uczestniczy w różnych międzynarodowych programach, dzięki ugruntowanej sieci partnerów za granicą, opartej na intensywnych doświadczeniach z przeszłości. Stowarzyszenie współpracuje z ponad 50 różnymi organizacjami międzynarodowymi z Europy, a także z USA i Ameryki Południowej.
Stowarzyszenie uczestniczyło w kilku międzynarodowych projektach wielostronnych. Projekty te były realizowane w ramach programu uczenia się przez całe życie, takiego jak wielostronny projekt Grundtvig i transfer innowacji Leonardo da Vinci. Obecnie od 2014 r. Stowarzyszenie pracuje w programie Erasmus +.