AgriSkills projesi, kırsal alanlarda yaşayan genç yetişkinlerin kendi işlerini kurabilmek için ihtiyaç duydukları temel yeterlilik ve becerileri geliştirmeyi amaçlayan bir projedir.

Projenin hedef grupları içerisinde kırsal ve uzak bölgelerden gelen dezavantajlı genç yetişkinler bulunmaktadır. Proje aracılığıyla, proje ortağı bazı ülkelerin hedef gruplarının yanı sıra, topluma entegrasyonları açısından cezaevi eğitimcileri eşliğinde mahkûm ve tutuklular da düşünülmüştür. Projenin katkılarıyla hedef gruba aktarmayı planladığımız tarımsal becerilere ek olarak, bilgi işlem teknolojileri (BİT), yabancı dil, girişimcilik ve sosyal alanlardaki becerilerin geliştirilmesiyle, istihdam edilebilirlik düzeyini yükseltmek amaçlanmaktadır. Projeye katılan tüm ülkeler Organik tarım, biyoçeşitlilik, arıcılık, tarım turizmi (Agri-Turizm), bahçe tarımı gibi alanlardaki gerekli bilgi test ederek bu düzeyi yükseltmek için bağcılık, balık yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, bölgelere has iklim ve toprak koşulları ile ilgili yeterlik profili analizi yaparak hedef kitlenin eğitilmesi için ciddi katkılar sağlayacaklardır. Gençlerin kırsal alanlardaki eğitim ihtiyaçlarını belirledikten sonra, AgriSkills proje ortaklığıyla ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek ve sonuçlarına göre yenilikçi öğretim materyalleri oluşturulacaktır.

Günümüzde girişimcilik, Avrupa düzeyinde desteklenen ekonomik büyüme, yenilikçilik, rekabet gücü, işgücü doluluğu ve sosyal entegrasyonun önemli bir bileşenini temsil etmektedir. Bu nedenle bu proje, kırsal ve uzak bölgelerden gelen yetersiz koşullara sahip genç yetişkinler için, sadece tarım alanlarına özgü derslere değil, aynı zamanda başarılı bir girişimcinin nasıl olacağına dair gerekli tüm bilgilere erişim sağlayarak, karlı işletmeler kurulmasını ve istihdamın artırılmasını amaçlamaktadır. Proje katılımcısı ülkelerde gerçekleştirilecek ihtiyaç analizlerinin verilerine göre geliştirilen kurslar hedef grupların eğitimine katkı sağlayacaktır.

AgriSkills projesinin ana hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
– Genç yetişkinlerin kırsal ve uzak bölgelerdeki istihdam edilebilirlik düzeylerini yükseltmek;
– İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlardaki gençlerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi
– Ulusal düzeyde belirlenen ihtiyaçlara göre, işin kalitesini iyileştirmek için genç yetişkinlere kişisel eğitim sağlamak;
– Genç yetişkin kırsal nüfusun istihdam edilmesine ve büyük şehirlere göçün önlenmesine yardımcı olmak;
– Kırsal alanların tarımsal faaliyetlerini sürdürmek, onların geleneksel yapılarını korumak ve geliştirmek;
– Avrupa coğrafyasında tarımsal alanlarda rekabetçi bir iş piyasası geliştirmek;
– Hedef gruba kendiişlerini geliştirmede rehberlik ve destek sunarak genç yetişkinlerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve böylece gelir düzeylerini yükseltmek;
– AgriSkills proje ortaklığının ürünlerini yaygınlaştırmak, politika yapıcıların, paydaşların ve diğer potansiyel kullanıcıların dikkatlerini çekmek ve bu bağlamda Avrupa düzeyinde etkinliği artırmak.
– Yalnızca tarımsal becerilerin değil aynı zamanda BİT, yabancı dil, girişimcilik gibi sosyal becerilerini de geliştirilip kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak.
– İşgücünün doluluk oranını artırmak, kırsal kesimdeki işsiz genç yetişkinlere iş sağlamak.
– Genç mahkumlar için topluma yeniden uyum sağlamaları için bir yol açmak.

Söz konusu bu proje 36 ay sürdürülecek ve tüm ortakların katkılarıyla aşağıdaki 4 entelektüel çıktı hedef grubun kullanımına sunulacaktır.

  • Almanya’dan proje konusunda ilişkin ülkelerin ihtiyaç Analizleri. Münih Teckin Üniversitesi ve Romanya’dan CPIP.
  • AgriSkills Kursu Paket-Kurucu Ortağı Slovakya’dan New EDU ve Polonya’dan yardımcı kurum ARID
  • İspanya’dan Dijital Bileşen-DEFOIN ve Türkiye’den co-lider COMU
  • Romanya’dan yeni girişimci sanal inisiyatif-CPIP ve İspanya’dan ortak lider Defoin