Projekt pt „40 Wyzwań” prowadzony jest przez Uniwersytet w Kordobie w Hiszpanii. Stowarzyszenie ARID jest partnerem w tym projekcie i współpracuje z innymi krajami partnerskimi, takimi jak Rumunia, Irlandia, Litwa i inny partner z Hiszpanii.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2018 roku i będzie trwał 2 lata.

O projekcie

Projekt ten ma na celu promowanie rozwoju umiejętności miękkich przedsiębiorców poprzez narzędzie do autodiagnozy oraz katalog 40 dostosowanych i innowacyjnych wyzwań szkoleniowych.

Wszystkie narzędzia będą dostępne w aplikacji mobilnej. Projekt polega na opracowaniu narzędzia skierowanego do osób z problemami związanymi z przedsiębiorczością o niskim poziomie kwalifikacji, które pozwoli na samo zdiagnozowanie ich miękkich umiejętności zawodowych, co będzie ważnym czynnikiem warunkującym ich sukces jako przedsiębiorcy. Główny rezultat – aplikacja mobilna, przetłumaczona na 6 języków, służąca rozwojowi umiejętności miękkich ukierunkowanych na potencjał przedsiębiorczości o niskich kwalifikacjach, dostosowana do jej początkowego poziomu i ewolucji w uczeniu się. Narzędzie, z „40 wyzwaniami szkoleniowymi”, dostosuje się do poziomu każdego użytkownika od pierwszego testu i spróbuje rozwinąć jego umiejętności na optymalnym poziomie.

Cele projektu

  • Identyfikacja 40 kluczowych umiejętności miękkich, których potrzebuje przedsiębiorca aby odnieść sukces.
  • Stworzenie narzędzia, które zmierzy stopień rozwoju 40 umiejętności miękkich odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy i wyda zindywidualizowany raport na temat stopnia rozwoju kluczowych umiejętności miękkich odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy wraz z zaleceniami dotyczącymi doskonalenia, poprzez wyzwania szkoleniowe.
  • Opracowanie innowacyjnych treści do szkolenia 40 kompetencji miękkich zoptymalizowanych pod kątem terminali mobilnych.
  • Stworzenie mobilnej aplikacji do autodiagnozy, zaleceń szkoleniowych i wyzwań związanych ze szkoleniem w zakresie umiejętności miękkich, testu zasobów i testu końcowego.
  • Rozpowszechnienie wyników tego szkolenia wśród innych instytucji, które mogłyby skorzystać z tego produktu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu www.40challenges.eu