Sytuacja wygenerowana przez covid-19 będzie oznaczać utratę milionów bezpośrednich miejsc pracy w sektorze turystycznym, dlatego nasz projekt ma być alternatywą dla tego problemu.
Małe firmy turystyczne muszą umieć dostosować się do tego nowego wyzwania, dostosowując swój model do nowych potrzeb rynku.
Firmy z sektora turystyki wiejskiej charakteryzują się niższym niż pozostałe obłożeniem, z drugiej strony następuje atomizacja tego rodzaju turystyki, która jest delokalizowana z dużych ośrodków miejskich.
Głównym celem naszego projektu jest dostarczenie skutecznego narzędzia, które zwiększa kreatywność jednostki, czyniąc ją zdolną do znalezienia rozwiązań dla sytuacji tak złożonej, jak ta, która obecnie istnieje z Covid-19 i rozwiązania głównych problemów turystyki w obszary wiejskie:
Opuszczenie obszarów wiejskich
Wysoka stopa bezrobocia i subsydiarność związana z tradycyjną działalnością
Starzejąca się populacja świata wiejskiego

„Creatours” pobudzą ducha przedsiębiorczości, generując i tworząc kreatywne synergie, które zwiększą konkurencyjność sektora agroturystycznego i zachęcą do rozwoju odpowiednich umiejętności i kompetencji wysokiej jakości. „Creatours” koncentruje się na procesie tworzenia pomysłów, wykorzystując analizę trendów i doświadczeń przedsiębiorców w branży turystycznej, dostosowując metodologię do agroturystyki dla przedsiębiorców.

Więcej informacji na stronie:

creatours-project.eu