Celem projektu LEAF jest

Ogólnym celem projektu LEAF jest stworzenie platformy cyfrowej, która jest zorientowana na transmisję umiejętności w kontekście profili zawodowych „Green”. Inne cele szczegółowe to:

  • Opracowanie produktu szkoleniowego, który pozwala szybko reagować na potrzeby rynku pracy w kontekście umiejętności zielonych.
  • Zapewnienie operatorom szkoleniowym / nauczycielom nowych innowacyjnych / interaktywnych narzędzi do szkolenia beneficjentów interwencji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Więcej na: leaf-project.eu