Celem projektu EU-DARE jest opracowanie wysoko wykwalifikowanego kursu szkoleniowego, który będzie odpowiadał potrzebom drobnych rolników na europejskich obszarach wiejskich, w szczególności:

1. Wyjaśnienie, czym jest agroekologia i jaką rolę odgrywa w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zwiększaniu odporności, zwiększaniu produktywności ziemi;

2. Zilustrować wartość wykorzystania drobnych rolników jako pojemnika na poprawę wyników rolnictwa oraz jako szczególnego środka umożliwiającego nowy, bardziej odpowiedni zrównoważony proces; 3. Motywować cele za pomocą praktycznych wskazówek, jak wprowadzić do swoich organizacji edukację „Zrównoważone i regeneracyjne systemy rolnictwa”.

Kolejnym celem, który chce osiągnąć EU-DARE, jest podniesienie poziomu uczenia się przez całe życie wśród rolników.

Więcej na: eu-dare.com/