W październiku 2018 roku rozpoczął się projekt  ” Agriskills – Transfer innowacyjnych umiejętności służących rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” w ramach programu ERASMUS + KA2 Partnerstwa strategiczne.
W projekcie biorą udział takie kraje jak Niemcy (lider projektu), Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania oraz Turcja.
Celem projektu jest podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodych mieszkańców obszarów wiejskich.
Projekt skierowany jest głównie do młodych ludzi zamieszkujących obszary wiejskie a także do doradców rolniczych oraz nauczycieli szkół zawodowych z obszarów wiejskich.

Wkróce zamieścimy informację o stronie internetowej na której będą się znajdowały zarówno informacje o projekcie jak i materiały szkoleniowe.

image52
image59