To dzięki otwartym innowacjom wstępne pomysły pochodzące od utalentowanych pracowników mogą być dalej analizowane i wzięte o jeden poziom wyżej lub można rozważyć nowe, w obu przypadkach dla wprowadzenia pozytywnych zmian transformujących w biznesie. Cyfryzacja wymuszona przez nowe technologie i rozwój społeczny jest kluczem do otwartej innowacji. Otwartej innowacji nie można jednak postrzegać w kategoriach określonych strategii, lecz oceniać w czasie i wraz z transformacją cyfrową.
To sprawia, że jeszcze ważniejsze jest edukowanie społeczeństwa, osób uczących się i przedsiębiorstw w zakresie działań, które mogą podjąć w celu poprawy jakości życia w danym momencie.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu Open4U