image55

Stowarzyszenie ARID jest partnerem w nowym międzynarodowym projekcie w ramach programu ERASMUS+ KA2 Partnerstwa Strategiczne pt. ” SoEngage – Zaangażowanie rolników w ideę gospodarstw opiekuńczych”.
Projekt rozpoczął sie 1.10.2018 roku i będzie trwał 24 miesiące.
W projekt zaangażowanych jest 5 krajów UE takich jak Wielka Brytania (lider projektu), Polska, Irlandia, Hiszpania, Niemcy i Rumunia.
Celem projektu jest opracowanie materiałów wskazujących dobre praktyki dotyczące gospodarstw opiekuńczych i przetransferowanie wiedzy z krajów (np. Irlandia), w których ten sektor jest bardzo dobrze rozwinięty do krajów, które dopiero wdrażają pomysł gospodarstw opiekuńczych ( Polska, Rumunia).
W najbliższym czasie zostanie podana strona internetowa projektu .

image67