logoostateczne

Stowarzyszenie ARID było partnerem w projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji pt
„Zrównoważony Rozwój Pszczelarstwa w aspekcie Środowiskowym w Europie”

„Beekeeping European Environmental Sustainability
(TO BEE OR NOT TO BEEEZZ)”

Projekt pt.„Zrównoważony Rozwój Pszczelarstwa w aspekcie Środowiskowym w Europie” realizowany był w ramach programu Leonardo da Vinci przez partnerów z Turcji, Polski, Węgier, Holandii oraz Włoch. Polskę w projekcie reprezentowało Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych „Lacjum”.
Projekt rozpoczął się 1.11.2010 roku a zakończył się 31.10.2012 roku.
Głównym celem projektu pt. „Zrównoważony Rozwój Pszczelarstwa w aspekcie środowiskowym w Europie” było stworzenie materiałów dydaktycznych na temat zachowania pszczół jako istotnego wskaźnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Drugim celem było zaktualizowane i dostosowywanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb odbiorców.
Rezultatem projektu była platforma internetowa oferująca wiele ciekawych informacji dotyczących pszczół.