GREEN FUTURE
W ramach projektu Green Future opracowane zostaną 4 główne rezultaty projektu, które jako całościowy zestaw zasobów będą miały na celu zrozumienie wyzwań stojących przed ludźmi w społecznościach wiejskich poprzez analizy i raporty sektorowe, internetowy bank pomysłów, cyfrową platformę finansów i ocenę prawną oraz środowisko cyfrowe umożliwiające realizację programów włączenia osób zagrożonych wykluczeniem.

Więcej na: www.greenfutureproject.eu